STYRELSEN VERKSAMHETSÅRET 2017

Ordförande

Anders Berndtsson

+46-734-188744

anders.s.berndtsson@gmail.com

 Anders S Berndtssons profilbild
Vice Ordförande  
Dóra Gőcze

+45 91923276

dora.gocze@gmail.com

 

Dóra Gőczes profilbild

Sekreterare

webmasterLinda Hansson

linda-hansson@outlook.com 

Ranking och medlemskapsfrågor

Hemsidesfrågor


 Linda.jpg
Kassör


Jessica Hallonquist

Ekonomifrågor 

jessica.hallonquist@gmail.com

0733 94 86 96

 
Ledamot

 

Kristiina Oljemark 

Suppleant  Berit Horsted-Rasmussen

  


 

          

 
        


                                     

    

             

                   

Representant       

Danmark  


Dóra Gőcze

Berit Horsted-Rasmussen                                        

                    

                            

Dóra Gőczes profilbild 
                                     
     
Tävlingsgrupp                                  Sponsorgrupp                                                               
Anders Berndtsson Linda Hansson
Jessica Hallonquist Kristina Oljemark
Linda Hansson  
   
    

  


stäng